• Телефон : +359879/160172
  • Поща : snejankasv@abv.bg
  • Адрес : гр.Свиленград, ул. "Христо Ботев" № 21

Предстои обучение на педагогическите специалисти от ДГ,,Снежанка“ на тема ,,Дигитални компетентности в детската градина“ 2 модул.

Обучението ще се проведе от 25-26 юни –присъствено и от 27-29 юни от разстояние.

Начален час - 09:00ч. краен час -18:00ч.

Място за провеждане - СУ,,Д-р П.Берон“, гр.Свиленград.

Обучителна фирма: ,,Кабината БГ“ООД

Бой участници: 10 /десет /

BG05M2OP001-3.006-0003-С02 - Проект„Заедно учим и творим“

Децата от 3 група при ДГ „Снежанка“ с учители Р.Николова и Зл.Кирилова превърнаха Спортната зала в гр.Свиленград в учебна площадка по безопасно движение по пътищата.Тази дейност стана възможна в изпълнение на Проект „Заедно учим и творим“,по който детската градина работи, като материалите осигурени по проекта допринасят за по-качествено обучение. Бяха закупени мобилни площадки по БДП с маркировка,пътни знаци и светофари. Децата се справяха отлично с поставените задачи за безопасно движение, ориентираха се в среда близка до реалната и демонстрираха усвоените знания и умения.

Децата от 2 група с учители Ив.Славова и П.Желязкова подготвиха и представиха дейност „Народни празници и обичаи“ по Проект “Заедно учим и творим“. В своята мисия ДГ „Снежанка“ винаги се е стремяла да предава на децата българските народни обичаи и традиции. Всяка възможност за запазване на народните ценности чрез музика,танци и предмети от бита се използва за възпитание на децата.Благодарение на Проекта бяха осигурени народни носии за момчета и момичета, аксесоари допълващи костюмите като цървули,калпаци,ямурлуци и др., както и тъпан и безжични микрофони. Децата искрено се забавляваха и показаха колко добре познават българският фолклор.

От 01.02.2022г. до 30.04.2022г. е срокът за прием на документи за деца родени 2019г. в първа възрастова група за учебната 2022/2023 година. Комплекта документи се подава в детска градина "Детелина" при директора на Детска градина "Снежанка".